یافته/ مجمع عمومی هیأت فوتبال لرستان ۱۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی هیأت فوتبال لرستان روز سه شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
این مجمع با حضور "مهدی تاج" رئیس فدراسیون فوتبال ایران و به منظور انتخاب ریاست هیأت فوتبال لرستان در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است ولی خسروی از ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ریاست هیأت فوتبال لرستان را برعهده داشت.
پیش از خسروی نیز حیدر بهاروند(همایون) رئیس هیئت فوتبال لرستان را عهده دار بود.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy