باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تعداد ۹۰ هزار نفر اتباع خارجی در مدارس استان در حال تحصیل می‌باشند که از این تعداد حدود ۵۰ درصد در مشهد ساکن می‌باشند.

امیر شوشتری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: ثبت نام مدارس برای افرادی لحاظ می‌شود که دارای مجوز اقامت و یا برگه سبز باشند.
وی افزود: والدین دانش آموزان اتباعی که دارای مجوز و اقامت نیستند به مدارس برای ثبت نام مراجعه نکنند، بعد از ابلاغ دستور العمل در مدارس ثبت نام خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: تنها مدرک معتبر برای ثبت نام اتباع در مدارس داشتن مجوز اقامت و یا برگه سبز از اداره کل اتباع استان می‌باشد.
شوشتری بیان کرد: طبق آمار امسال در مدارس استان تعداد ۱۵ هزار نفر از اتباع در مدارس ثبت نام کرده اند و در مجموع در کل تعداد ۹۰ هزار نفر دانش آموز اتباع در خراسان رضوی در حال تحصیل می‌باشند.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today