ایسنا/ رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: برای اجرای برنامه‌ها در سطح کلان و ملی در کنار مردم و دستگاه‌های مرتبط هستیم تا بتوانیم به زبان هنر بر موضوع حجاب و عفاف کار کرده و با کارهای ایجابی و نه سلبی، محتوا تولید کنیم.

سیدحسام بنی‌فاطمه، رئیس حوزه هنری استان گلستان اظهار کرد: پس از مرگ مهسا امینی، بویی به مشام معاندان با نظام مقدس جمهوری اسلامی و براندازان خورد تا از این فرصت سوء استفاده کنند و اتفاقات روزهای اخیر کشور را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه همواره در زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی به صبوری در وقایع عادت کرده‌ایم، خاطر نشان کرد: واقعه ای رخ داده است و ما با صبوری منتظر می مانیم تا زوایای آن به شکل کامل روشن شود.
وی ضمن تسلیت به خانواده امینی و جامعه، نسبت به کسانی که می خواهند در این زمینه اظهار نظر کنند، توصیه کرد: باید تا آماده شدن گزارش تیم پزشکی قانونی و روشن شدن ابعاد کامل زوایای واقعه مذکور صبوری کنند.
بنی فاطمه با تأکید به اینکه به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده به معاندین با نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهیم داد، افزود: در این زمینه در کنار مردم و مسئولینی هستیم که طی چند روز اخیر و پس از جوسازی های رسانه ای معاندان، پای کار آمدند و پشتیبانی خود را از نظام نشان دادند.
وی با اشاره به اینکه ما هم همواره پشتیبان نظام و مردم هستیم و مثل آنها مطالبه این را داریم که اتفاقات در بستر خود با صبر و حوصله رقم بخورد، به گله مردم از نوع و شکل شروع این اتفاقات سخن گفت و توضیح داد: مردم ایران متدین و معتقد هستند و باید به نوع فرهنگ سازی و مواجهه مسئولین با مباحث حجاب و عفاف در جامعه، با توجه به اینکه ایرانیان قبل از شروع اسلام هم عفت و پوشش داشتند، فکر شود تا عامه پذیری موضوع در مسیر درست اجرا شود.
این مسئول با بیان اینکه حوزه هنری به‌عنوان یک دستگاه فرهنگی و هنری، متولی فرهنگ سازی به زبان هنر در جامعه است، اضافه کرد: یقیناً برای اجرای برنامه ها در سطح کلان و ملی در کنار مردم و دستگاه های مرتبط هستیم تا بتوانیم به زبان هنر به روی این موضوع کار کرده و با کارهای "ایجابی" نه "سلبی" محتوا تولید کنیم.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today