آخرین خبر/ فرد دستگیر شده در جریان اعتشاشات اخیر گیلان، در ابتدا سعی در انکار جرم خود دارد؛ ولی با دیدن فیلم‌های ضبط‌شده از خود، به تمام جرم‌های مرتکب‌شده اعتراف می‌کند.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today