فارس/ مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: ۴۰ درصد مدارس استان فرسوده هستند.

علی حجرگشت، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، با بیان اینکه ۴۰ درصد از فضاهای آموزشی البرز فرسوده است، اظهار کرد: این درحالی است که تاثیر هرگونه ضعف و کمبود در حوزه آموزش و پرورش را مستقیم در جامعه خواهیم دید.
وی با بیان اینکه بودجه دولتی پاسخگوی این نیازها نیست، ادامه داد: امیدواریم خیرین بیشتری در مسیر احداث مدرسه و فضای آموزشی اقدام کنند.
حجرگشت تصریح کرد: نقشه اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز، درسال تحصیلی جدید بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری با محوریت گام دوم انقلاب و سند تحول بنیادین است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday