فارس/ در روزهای اخیر آشوبگران با تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت قصد داشتند آرامش و امنیت مردم را در چند شهر استان چهارمحال و بختیاری برهم بزنند. اظهارات تعدادی از بازداشت‌شدگان در آشوب‌ها حاکی از تحریک و فریب آنان توسط شبکه‌های خارجی است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday