صدا و سیما/ بهای سرویس مدارس در ۲ گروه "سواری" و "ون یا مینی‌بوس" اعلام شد.

طارق طبیشی، مدیرعامل تاکسیرانی آبادان اعلام کرد:
نرخنامه سرویس مدارس در ۲ گروه "سواری" و "ون یا مینی‌بوس" تقسیم‌بندی شده که به شرح ذیل است:
سواری:
در مسافت ۰ تا ۳ کیلومتر: ۳۷۵ هزار تومان
۳ تا ۵ کیلومتر: ۴۲۰ هزار تومان
۵ تا ۱۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزار تومان
۱۰ تا ۱۵ کیلومتر: ۵۶۰ هزار تومان
بیش از ۱۵ کیلومتر: ۶۰۰ هزار تومان.
*ون و مینی‌بوس:*
▫️در مسافت ۰ تا ۳ کیلومتر: ۲۱۰ هزار تومان
▫️۳ تا ۵ کیلومتر: ۲۴۰ هزار تومان
▫️۵ تا ۱۰ کیلومتر: ۳۵۰ هزار تومان
▫️۱۰ تا ۱۵ کیلومتر: ۴۰۰ هزار تومان
▫️بیش از ۱۵ کیلومتر: ۴۵۰ هزار تومان.
 توجه
مسافت به صورت مجموع رفت و برگشت محاسبه می‌شود.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan.today