مهر/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اکنون ۷ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت زرد و یک شهرستان در شرایط آبی رنگ‌بندی کرونایی قرار دارند.

محمدرضا اکبری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: با کاهش آمار کرونا، یکی از شهرهای خراسان شمالی به رنگ آبی درآمد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون شهرستان شیروان آبی است.
وی افزود: رنگ نارنجی نیز از نقشه کرونایی خراسان شمالی پاک شد.
اکبری گفت: سایر ۷ شهرستان خراسان شمالی در شرایط زرد قرار دارند.
وی در انتها با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بیان کرد: تزریق دزهای یادآور واکسن می‌تواند در پیشگیری از شیوع کرونا مؤثر باشد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today