آخرین خبر/ سازمان مدیریت بحران کشور، رتبه‌بندی استان‌های حادثه‌خیز ایران را منتشر کرد و خراسان جنوبی با داشتن 20 نوع بلای طبیعی حادثه خیزترین استان کشور شناخته شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today