ایسنا/ رئیس کل دادگستری استان سمنان در بازدید سرزده از یک بازداشتگاه امنیتی وعده داد: رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر خارج از نوبت صورت گیرد.

محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه بازدیدها، نظارت‌ها و پیگیری وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر در سراسر استان سمنان به‌مدت دو ساعت به صورت سرزده و شبانه با فراخوانی رئیس و دادستان حوزه قضایی شاهرود از بازداشتگاه امنیتی این شهرستان بازدید کرد.
نماینده عالی دستگاه قضایی استان سمنان در این بازدید به صورت چهره به چهره با افراد بازداشت شده گفت‌وگو کرد و شنونده مطالب آنان بود.
عبدالهی با اشاره به درخواست برخی از بازداشتی‌ها وعده داد: بررسی پرونده بازداشتی‌ها با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی استان در استماع و پیگیری وضعیت امور زندان و زندانیان کوتاهی ندارد.
مدیریت قضایی استان علاوه بر تاکید بر لزوم استماع مطالب افراد بازداشت شده توسط مسئولان قضایی شهرستانی، خاطرنشان کرد: پیگیر مستمر وضعیت افراد بازداشتی هستیم تا آرای متقن، قاطع و مبتنی بر عدالت نیز صادر شود.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان سمنان در خاتمه در جمع بازداشت شدگان اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های حوادث اخیر در شعب خاص و توسط مقامات قضایی مجرب، کارآزموده و آشنا به این پرونده‌ها و بر اساس مفاد قانونی، خارج از نوبت و توأم با سرعت و دقت رسیدگی می‌شود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today