صدا و سیما/ تولید برق خورشیدی خانگی، از آغاز امسال ۱۳ میلیارد تومان درآمد نصیب ۵۷۱ خانوار استان کرده است.

مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار کرد: ۳۰۱ خانوار روستایی و ۲۷۰ خانوار شهری استان، در مجموع ۵۷۱ نیروگاه خانگی خورشیدی با ظرفیت تولید ۶ هزار و ۵۴۵ کیلووات نصب دارند که از آغاز امسال ۶ هزار مگاوات ساعت برق تولید کرده‌اند.
دادگر افزود: بیشترین تعداد نیروگاه‌های خانگی برق خورشیدی با ۱۲۰ نیروگاه مربوط به شهرستان طبس و بیشترین ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مربوط به شهرستان قائنات با یک هزار و ۲۰۷ کیلووات است.
وی گفت: در خصوص سیاست‌های دولت برای توانمند سازی اقشار آسیب پذیر در استان، همکاری برای احداث چهار هزار دستگاه نیروگاه پنج کیلوواتی توسط بسیج سازندگی برای مددجویان کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی در دستور کار قرار دارد.
علاوه بر نیروگاه‌های خانگی برق خورشیدی، تولید برق در چهار مزرعه خورشیدی صنعتی استان شامل نیروگاه ۱۰ مگا واتی خوسف، هفت مگا واتی سربیشه، یک مگا واتی بشرویه و ۵۰۰ کیلوواتی ارسک انجام می‌شود که از ابتدای سال در مجموع ۱۵ هزار مگاوات ساعت تولید برق داشته‌اند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today