مهر/ مدیر حراست دانشگاه اصفهان گفت: هیچ دانشجویی در جریان ناآرامی‌ها در این دانشگاه بازداشت نشده است.

صالحی، مدیر حراست دانشگاه اصفهان اظهار کرد: هیچ دانشجویی در جریان ناآرامی‌ها در این دانشگاه بازداشت نشده است.
روز شنبه نهم مهرماه ناآرامی‌هایی به بهانه فوت مهسا امینی در دانشگاه اصفهان صورت گرفته بود.
دانشگاه اصفهان حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو هیئت علمی دارد و یکی از دانشگاه‌های جامع برتر کشور است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today