صدا و سیما/ کشاورزان کبودراهنگ برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع خود را آغاز کرده اند.

حمزه خانجانی، مدیر جهادکشاورزی کبودراهنگ اظهار کرد: پیش بینی می شود از هر هکتار حدود ۷۰ تن ذرت برداشت شود.
خانجانی افزود: کشاورزان برای اینکه در آب صرفه جویی کنند گیاه ذرت علوفه‌ای را با سیستم نوین آبیاری و قطره‌ای کشت کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: کشت ذرت علوفه‌ای برای کشاورزان صرفه اقتصادی داره و محصول تولیدی را به دامداری‌های شهرستان و استان و مازاد آن را با استان‌های مجاور ارسال می کنند.
مدیر جهادکشاورزی کبودراهنگ گفت: شهرستان کبودراهنگ با تولید بیش از یک میلیون تن ذرت علوفه‌ای حدود ۱۵ درصد محصول کشور را تولید می کند.
برداشت ذرت علوفه‌ای از سطح مزارع از اوایل مهرماه آغاز شده و تا اواخر ماه ادامه دارد.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today