ایسنا/ براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های استان کرمان که از هشتم مهر اعمال شده است؛ هیچ شهری در استان در شرایط قرمز کرونایی قرار ندارد.

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های استان کرمان که از هشتم مهر اعمال شده است؛ هیچ شهری در شرایط قرمز کرونایی قرار ندارد و شهرستان های سیرجان و کوهبنان همچنان بر نارنجی بودن خود اصرار دارند همچنین پانزده شهرستان این خطه در شرایط نسبتا پرخطر و ۶ شهرستان باقیمانده در وضعیت عادی قرار دارند.
همچنین براساس نقشه کرونایی کشور، شهرستان های انار، بم، جیرفت و بردسیر که در هفتۀ گذشته جزو مناطق نسبتا پرخطر کرونایی(زرد) بودند، اکنون در شرایط آبی قرار گرفته‌اند و شهرستان عنبرآباد و رفسنجان همچنان وضعیت آبی خود را حفظ کرده اند اما متاسفانه شهرستان های ریگان و کهنوج با افزایش موارد ابتلا در آنها از آبی به زرد تغییر وضعیت داده اند.
براساس این گزارش، سایر شهرستان های استان همچنان بر حفظ شرایط نسبتا پرخطر خود پافشاری دارند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar