باشگاه خبرنگاران/ فردی اغتشاشگر با شکستن شیشه یکی از پنجره‌ها وارد مسجدی در شهربابک شده و اقدام به آتش زدن مسجد کرده است.

بامداد امروز فردی با ورود به مسجد امام جعفر صادق(ع) در عباس آباد شهر خورسند شهربابک اقدام به آتش زدن منبر و فرش‌های این مسجد کرد.
بانی مسجد گفت: صبح امروز در ورود به مسجد متوجه شعله های آتش در داخل مسجد شدم و سریع اقدام به خاموش کردن آتش و تماس با پلیس و آتش نشانی کردم.
وی افزود: فردی با شکستن شیشه یکی از پنجره‌ها وارد مسجد و اقدام به آتش زدن مسجد کرده است.
در این آتش سوزی منبر، پرده و قسمت‌هایی از فرش‌ها سوخت و آسیب جدی به فضای داخلی مسجد و گچبری‌های آن وارد شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar