مهر/ معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور پروژه‌های راه و شهرسازی این استان جان تازه‌ای گرفته است.

اصغر اسماعیلی، به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان در بخش راه سازی اشاره کرد و گفت: پروژه «محور زنجان به بیجار» پروژه محور «قیدار به کبودرآهنگ»، «کلور و درام» و پروژه «بناب و منجیل» جزو مصوبات این سفر بودند.
وی ابراز کرد: با تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ پروژه‌های راه سازی در استان زنجان جان گرفتند و با روند خوبی اجرا می‌شود.

اعتبارات پروژه‌های سفر ۲ ساله است
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان، گفت: اعتبارات پروژه‌های سفر دو ساله است و در این راستا بخشی از اعتبارات هم در سال ۱۴۰۱ اختصاص می‌یابد.

اسماعیلی تاکید کرد: تزریق به موقع اعتبارات باعث می‌شود پروژه‌های حوزه راه با سرعت خوبی جلو برود و این مهم رضایتمندی مردم را هم به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه سه پروژه مهم راه سازی استان زنجان در مقیاس بزرگراهی است، ابراز داشت: محور «زنجان به بیجار»، محور «زنجان به سلطانیه- ابهر» و محور «زنجان به سمت قیدار و کبودرآهنگ» جزو سه پروژه مهم در بخش بزرگراهی است.

ظرفیت آزادراهی استان زنجان تکمیل است
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان، با بیان اینکه در استان زنجان بیش از «۱۳۰ کیلومتر» بزرگراه داریم، گفت: با جذب اعتبارات خوب و به موقع تا سال ۱۴۰۴ با اجرای سریع پروژه‌های مذکور بیش از ۱۰۰ کیلومتر به میزان بزرگراه‌های قبلی استان اضافه خواهد شد.
اسماعیلی تصریح کرد: این استان «۲۰۰ کیلومتر» آزاد راه دارد و از این میزان «۱۰۵ کیلومتر» آزادراه زنجان به سمت تهران بوده و «۹۵ کیلومتر» هم به سمت تبریز است.
وی با بیان اینکه ظرفیت آزاد راهی این استان تکمیل است، افزود: خوشبختانه در بخش آزادراهی در سطح کشور وضعیت خوبی داریم.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان، با اشاره به اینکه ۷۵۰ کیلومتر راه فرعی، ۳۵۰ کیلومتر راه اصلی و چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی داریم، بیان داشت: مجموع راههای استان بیش از پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر است

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today