ایسنا/ هفدهمین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع سنجش پی در پی و فصلی که در چهارم مهر ۱۴۰۱منتشر شده است، نشان می‌دهد ایلام جزء نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری است، اما این شرایط در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به پاییز همین سال بهبود پیدا کرده و از ردیف نامناسب‌ترین استان‌ها خارج شده است.

در هفدهمین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع سنجش پی در پی و فصلی که در چهارم مهر ۱۴۰۱ با عنوان «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» مرکب از داده‌های پیمایشی و آماری است و نشان می دهد استان ایلام کماکان در میان نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری قرار دارد اما در ارزیابی مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در استان در زمستان 1400 بهبود یافته است.
این گزارش از نظر روش شناسی مبتنی بر ترکیب داده های آماری و داده های پیمایشی است و از یک سو با ابزار پرسشنامه به «ادراک سنجی» جامعه آماری نمونه فعالان اقتصادی (۸۳۴۲ نفر) از سراسر کشور پرداخته و از سوی دیگر به داده های آمارهای نهادهای رسمی استناد می‌کند.
شاخص‌های پنجگانه آماری که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت با ۴ مؤلفه آماری  اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، اهتمام دادگاه ها به رسیدگی کامل به شکایت ها و اهتمام دادگاه ها به رسیدگی سریع به شکایت‌ها، ثبات اقتصاد کلان با دو مؤلفه ثبات نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی با مؤلفه ثبات ۶ مقام اجرایی استانی شامل استاندار، شهردار، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی با ۴ مؤلفه آماری شامل تعداد پرونده‌های خیانت در امانت، تعداد پرونده های مطالبه طلب، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با ۶ مؤلفه آماری شکایت های با موضوع سرقت مستوجب تعزیر، شکایت های با موضوع تصرف عدوانی، شکایت های با موضوع مزاحمت ملکی، شکایت با موضوع ضرب و جرح، تعداد تصادف منجر به فوت و یا جرح و ضریب نفوذ بیمه است.
مقایسه اطلاعات استخراجی مؤلفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری(نرمال شده) به تفکیک استان ها در زمستان ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که به ترتیب، استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها مناسب‌ترین وضعیت را در داده های آماری داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مؤلفه های آماری امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب ترین وضعیت را کسب کرده اند؛ این درحالی است که در پایش مربوط به پاییز ۱۴۰۰، به ترتیب، استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و سمنان جنوبی نسبت به سایر استان ها مناسب ترین وضعیت را داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه گذاری نامناسب‌ترین وضعیت را کسب کرده بودند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/