باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: در اجرای طرح تعادل بخشی سال آبی گذشته ۴۵ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است.

علی حیدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل اظهار کرد: در اجرای طرح تعادل بخشی سال آبی گذشته با شناسایی و مسدود کردن ۴۵ حلقه چاه غیر مجاز توسط بازرسین و گشت‌های ویژه آب این شرکت در مجموع ۰.۶ میلیون متر مکعب در مصرف آب‌های زیرزمینی صرفه‌جویی شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی‌ها در حوزه آب گفت: به جز چاه‌های حاشیه رودخانه‌های دره‌رود و بالهارود تعداد ۱۰۰ حلقه چاه غیر مجاز با تخلیه سالانه یک میلیون متر مکعب شناسایی شده که اقدامات قانونی مناسب در خصوص این موضوع در حال انجام است.
حیدری تصریح کرد: در راستای تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۸۵ حاشیه رودخانه‌های دره‌رود و بالهارود مطالعات لازم انجام و ارسال گزارش نهایی جهت واگذاری تخصیص از منابع آبی سطحی به شرکت مدیریت منابع آب در حال انجام است.
وی افزود: با کاهش منصوبات ۱۹ حلقه چاه مجاز دارای اضافه برداشت، ۰.۵ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۸۰ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی جهت نظارت و مدیریت مصرف آب بر روی چاه‌ها نصب شده است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today