باشگاه خبرنگاران/ نزدیک به یک دهه است که پایه‌های پل بتنی دینه‌رود الموت شرقی ریخته شده ولی خبری از ساخت این سازه بتنی نیست.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today