ایرنا/ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به بارش ۲۹۵ میلی‌متری طی سال آبی گذشته در استان گفت: این میزان، حدود سه دهم (۰.۳) درصد کمتر از سال گذشته بوده و باز هم شاهد بارش‌هایی کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر در استان بودیم.

مجید دستگاهی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اظهار کرد: در سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ میزان بارش در آذربایجان غربی ۲۹۶ میلی‌متر بود که این رقم در سال آبی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ به ۲۹۵ میلی‌متر کاهش یافت.
وی اضافه کرد: البته این میزان کاهش به علت کاهش بارش در حوضه آبریز رود ارس در شمال آذربایجان غربی بود به‌طوری که در این حوضه، با ۲۰۹ میلی‌متر بارش، پنج درصد کاهش را نسبت به سال آبی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ شاهد بودیم.
وی بیان کرد: در سال آبی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱  به ترتیب در حوضه های دریاچه ارومیه و زاب، ۲۹۷ و ۶۴۷ میلی‌متر بارش به ثبت رسید که به ترتیب ۲.۴ درصد و هشت درصد بیشتر از سال آبی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: در هر سه حوضه آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب طی سال آبی گذشته نسبت به متوسط درازمدت، شاهد کاهش بارش ها بودیم که البته این کاهش در حوضه ارس ۲۵ درصد، دریاچه ارومیه ۱۶ درصد و زاب فقط سه دهم (۰.۳) درصد بود.
دستگاهی گفت: متوسط بارش طی طولانی مدت در آذربایجان غربی ۳۵۷ میلی‌متر بوده که البته این رقم در حوضه دریاچه ارومیه به ۳۵۶، در حوضه ارس به ۲۸۰ و در حوضه زاب به ۶۵۰ میلی‌متر می رسد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today