صدا و سیما/ سیزدهمین مرحله توزیع الکترونیکی نفت سفید از اول مهر در استان کرمانشاه آغاز شده است و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

مشمولان دریافت سهیمه نفت سفید می‌توانند با مراجعه به مراکز فروش در شهر و روستا با ارائه کارت بانکی معرفی شده سهیمه نفت سفید خود را دریافت کنند.
سهیمه خانواده‌های یک و دو نفره، سه و چهار نفره، پنج و شش نفره و هفت نفره به بالا ۴۰۰ لیتر تعیین شده است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today