فارس/ با سر رسیدن فصل پاییز، رقص رنگ‌ها در گوشه‌وکنار اردبیل، چشم‌ها را خیره می‌کند.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today