ایرنا/ براساس شواهد میدانی و مستندات پرونده، شهید زاهدلویی در دو مرحله مورد جراحت از سوی آشوبگران قرار می گیرد که ضربات سلاح سرد در مرحله دوم سبب شهادت این طلبه بسیجی دهه هشتادی قم می شود.

شهید مهدی زاهدلویی در چهارشنبه شب ۲۹ شهریورماه در جریان اغتشاشات قم مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت. فیلم پیش رو مربوط به مجروحیت مرحله اول شهید زاهدلویی است.
این شهید امنیت پس مجروحیت در این صحنه برخاسته و مجددا مورد حمله قرار می گیرد و ضربات سلاح سرد در مرحله دوم که دقایقی پس از حمله مرحله نخست بوده است منجر به شهادت مهدی زاهدلویی می شود.
گفتنی است، در جریان اعتراضات صورت گرفته در قم، عده ای آشوب گر و وابسته به جریانات ضد ایران با سوءاستفاده از احساسات مردم، اقدام به شهادت یک طلبه بسیجی و حداقل سبب خسارت به ۵۰ میلیارد ریال از اموال عمومی شده اند. 

 
 
  
 

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday