ایرنا/ مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام گفت: استفاده از ماده جوهر قند (بلانکیت) در واحدهای نانوایی ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود.

هوشنگ نادری، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام اظهار کرد: واحدهای نانوایی اجازه استفاده از جوهر قند (بلانکیت) و جوش شیرین به علت مضر بودن این مواد برای سلامت مصرف کنندگان را ندارند.
وی تاکید کرد: واحدهای نانوایی به طور مستمر توسط گروه های گشت مشترک شرکت غله و خدمات بازرگانی و مرکز بهداشت نظارت و پایش می شوند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام در خصوص غنی سازی آرد واحدهای نانوایی هم توضیح داد: در همان محل کارخانه های تولیدی، به آرد مصرفی واحدهای نانوایی اسیدفولیک (آهن) اضافه می شود.
نادری در مورد کاهش سبوس گیری گندم یادآور شد: میزان سبوس آرد نان های حجیم ۱۲ درصد، تافتون و لواش ۱۵ درصد و بربری ۱۸ درصد است و ناظران اداره کل استاندارد و مرکز بهداشت بر روی میزان غنی سازی و سبوس گیری آرد نظارت مستمر داند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/