باشگاه خبرنگاران/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از آغاز آزادسازی ۲۵ هکتار از اراضی تصرفی بستر و حریم رودخانه‌ها در استان کرمان خبر داد.

دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از آغاز آزادسازی ۲۵ هکتار از اراضی تصرفی بستر و حریم رودخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: به منظور رفع دغدغه مدعی العموم و درخواست‌های مردمی با پیگیری دادستانی و با همکاری آب منطقه ای، عزم جهادی برای مقابله با زمین خواری از طریق تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها در سطح استان شکل گرفته است و اقدامات این حوزه براساس برنامه ریزی و دستورات قاطع قضایی با جدیت ادامه خواهد یافت.
او افزود: نظر به اینکه با تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها به ویژه در مناطق خوش آب و هوا و رودخانه خواری‌های گسترده در این حوزه، طی سنوات گذشته در برخی از مناطق استان و کشور، کاربری اراضی رودخانه‌ها به مسکونی و تجاری تغییر یافته و این اراضی پس از تسطیح به افراد مختلف فروخته شده است و مصالح و نخاله‌های حاصل از این اقدامات در زمان وقوع سیل، موجب مسدود شدن دهانه پل‌ها و افزایش خسارت‌ها می‌شود، از این رو مقرر شد طرح ویژه آزادسازی بستر و حریم رودخانه با پیگیری دادستانی کرمان و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان اجرایی شود.
سالاری بیان کرد: با اجرای طرح ویژه آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، ضمن مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی در استان به ویژه در مناطق خوش آب و هوا، با جلوگیری از انسداد مسیل‌ها از بروز و تشدید خسارت سیل‌های احتمالی در آینده نیز جلوگیری می‌شود.
او تصریح کرد: اجرای طرح ویژه آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها از منطقه کوهپایه آغاز شده است؛ زیرا این منطقه به دلیل شرایط مساعد آب وهوایی، همواره مورد طمع نظر زمین خواران بوده است و با اجرای این طرح ۵.۵ هکتار اراضی این منطقه رفع تصرف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، مدیران را به نظارت دقیق بر مجموعه و پرهیز از هرگونه ترک فعل در این حوزه توصیه و بیان کرد: نباید اجازه داد افراد از نبود نظارت‌های دقیق و ترک فعل‌های مدیران سوء استفاده کرده و به اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها تعرض و دست درازی کنند.
او از اقدامات و عزم جدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها قدردانی و بیان کرد: ماموریت ویژه‌ای به مدیران آب منطقه‌ای استان به منظور شناسایی اراضی تحت تصرف زمین خواران داده تا در کوتاه‌ترین زمان ضمن جمع بندی تصرفات انجام شده، برخورد‌های قانونی لازم را براساس پشتیبانی دستگاه قضایی اجرا کنند.
سالاری با اشاره به اینکه ادبیات رودخانه خواری در بین زمین خواران اضافه شده است، گفت: دادستان‌های سراسر استان نیز به این موضوع ورود کرده اند تا اقدامات این حوزه به صورت گسترده در سطح استان اجرایی شود.
مدعی العموم در استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که دستگاه قضایی با هر گونه اقدام غیرقانونی در تصرف اراضی دولتی و ملی از قبیل حریم و بستر رودخانه‌ها با جدیت برخورد می‌کند، ادامه داد: درگذشته به دلیل تصرفات غیرقانونی انجام شده از سوی زمین خواران، مسیل‌ها و دهانه پل‌ها مسدود و خسارت‌های ناشی از سیل چندین برابر شده است و از این رو دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق عامه با هر فرد متخلف در هر جایگاهی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar