ایسنا/ مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واریز مبلغ علی‌الحساب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به حساب پرستاران در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

یوسف اشرفی، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیمارستان های استان آذربایجان شرقی آغاز شد.
وی افزود: این واریزی شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل،کارشناسان  بیهوشی، بهیار، ماماهایی که طبق دستورالعمل وزارتی می توانند در برخی از بخش ها فعالیت پرستاری انجام می دهند و کمک پرستارانی که در بالین بیماران خدمت می کنند است.
اشرفی، گفت: این پرداختی ها شامل سه ماهه اول 1401 است و پرداخت‌ها از امروز یکشنبه ششم آذرماه 1401 شروع شده است و تا یک هفته آتی به حساب مشمولین واریز می شود.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با بیان اینکه نزدیک  ۱۰ هزار نفر کادر پرستاری در بخش‌های داخلی، عمومی، اتاق عمل، بیهوشی و... در مجموعه‌های دولتی و خصوصی در سطح استان آذربایجان‌شرقی به مردم عزیزمان خدمت ارائه می‌کنند، گفت: از این تعداد ۲۷ درصد را مردان  و ۷۳درصد را بانوان تشکیل می دهند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today