صدا و سیما/ ۸۶ هکتار از اراضی دریاچه سد زاینده‌رود در سال ۱۴۰۱ آزادسازی شد.

حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بیان کرد: از اراضی آزاد شده بستر دریاچه سد مخزنی زاینده رود، رفع تصرف و آزادسازی ۶۸ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده‌رود با حکم قضایی، خلع ید و بازگردانده به وضع سابق شد.
ساسانی افزود: با توجه به شناسایی متخلفان و متصرفان بستر دریاچه سد زاینده رود، در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، ۶۷ مورد شکایت شد که به اجرای حکم و رفع تصرف اراضی بستر دریاچه سد مخزنی زاینده رود منجر شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه در سال‌های اخیر بیش از ۲۶۵ هکتار از اراضی دریاچه سد زاینده رود آزاد سازی شده است، افزود: تخلفات در اراضی دریاچه سد در مراجع قانونی پیگیری و روال قضایی آن سپری و ۱۵۰ هکتار بر اساس احکام قضایی و حدود ۱۱۵ هکتار بدون دریافت حکم قضایی و با پیگیری‌های واحد حفاظت مهندسان مشاور شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بازگردانده به وضع سابق شده است.
وی با اشاره به اینکه آب مورد نیاز کشت زمین‌های تصرف شده از دریاچه سد زاینده رود با استفاده از پمپاژ غیر مجاز این اراضی تأمین می‌شد، گفت: با آزادسازی ۲۶۵ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده رود و جلوگیری از انجام کشت مجدد در این محدوده ها، از برداشت سالانه ۳.۳ میلیون مترمکعب آب از دریاچه سد مخزنی زاینده رود در ۶ سال اخیر جلوگیری و صرفه جویی شد.
ساسانی افزود: در سال ۱۴۰۱، ۳۴ هکتار از اراضی تصرف شده در روستا پهنا از توابع شهرستان بن واقع در محدوده‌ی استان مجاور آزادسازی و بازگردانده به وضع سابق شد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today