باشگاه خبرنگاران/ به مناسبت هفته بسیج ویزیت رایگان دام در مناطق محروم هوراند انجام شد.

به مناسبت هفته بسیج واکسیناسیون ۲۹۰۰ راس دام سبک ۱۲۵۰ قطعه مرغ علیه بیماریهای دامی و ویزیت رایگان دام توسط گروه جهادی شهید فرخ پور  انجام شد.
سموم رایگان ضدانگلهای خارجی جهت سمپاشی جایگاه نگهداری و روی بدن دام توزیع شد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today