باشگاه خبرنگاران/ در پاییز امسال ۶ اثر شامل آئین‌ها، مهارت‌ها، شیرینی‌ها و غذا‌های سنتی خراسان جنوبی ثبت ملی شده‌اند.

وحید بهفرنژاد، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱، پرونده ۶ اثر از آئین‌ها، مهارت ها و پخت شیرینی‌های سنتی و غذا‌های بومی محلی استان تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه شورای ثبت استان که با حضور کارشناسان، اساتید و صاحب‌نظران ثبت میراث معنوی برگزار شد به دفتر ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شد.
او افزود: پرونده‌های ثبت مراسم صبح روسیا، مراسم رقص چوبازی، پخت آش لخشک، پخت شیرینی روورکرده، کله کنو، کله کنجد پس از بررسی نهایی در دفتر ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شدند و به این ترتیب تعداد آثار ثبت شده استان به هزار اثر رسید.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today