تحلیل بازار/ دادستان همدان مقصر اصلی بحران آب همدان را کوتاهی مدیران برشمرد و گفت: پرونده ای برای ترک فعل و کوتاهی برخی مدیران مرتبط تشکیل شده و به طور قطع با مقصران این بحران برخورد خواهد شد.

حسن خانجانی موقر، دادستان همدان بااشاره به برخی علل به وجود آمدن بحران آب همدان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ دستگاه قضایی همدان با توجه به شواهد موجود برای جلوگیری از بحران آب پا به پای مدیران وقت و فعلی شرکت آب منطقه ای و آبفا حرکت کرد.
دادستان همدان بااشاره به اینکه حتی در بازدیدهای انجام شده اعلام کردیم اگر موانع حقوقی وجود دارد بگویند تا رفع شود، افزود: مقصر اصلی در بحران آب همدان کوتاهی برخی مدیران است.
پرونده ای برای ترک فعل و کوتاهی برخی مدیران مرتبط تشکیل شده و به طور قطع با مقصران این بحران برخورد خواهد شد
خانجانی موقر افزود: پرونده ای برای ترک فعل و کوتاهی برخی مدیران مرتبط تشکیل شده و به طور قطع با مقصران این بحران برخورد خواهد شد.
خانجانی موقر در ادامه یکی از بزرگترین موانع تولید و چالش های پیش روی تولیدکنندگان که سبب ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شدن شرکت های آنان می شود را قوانین وضع شده از سوی قانون گذار در حوزه هایی همچون امور مالیاتی کشور عنوان کرد.
وی بابیان اینکه پرداخت مالیات باید انجام شود اما متأسفانه به دلیل نقص در قوانین شاهد تعطیل شدن تعدادی از کارخانه ها هستیم، گفت: با این وجود پیگیر شدیم تا با رفع مشکل مالیاتی و موضوع تأمین اجتماعی، یکی از واحدهای تولیدی همدان به فعالیت خود ادامه دهد.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today