مهر/ استاندار خراسان شمالی از افزایش هفت برابری اعتبارات حوزه آب استان خبر داد و گفت: این افزایش موجب توسعه صنعت و کشاورزی خواهد شد.

محمدرضا حسین‌نژاد، استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: اعتبارات حوزه آب خراسان شمالی طی سال جاری هفت برابر شده است.
وی ادامه داد: با افزایش این اعتبارات، توسعه صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌ها را شاهد خواهیم بود.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: با انتقال آب‌های مرزی، آبی مازاد از آب‌های استان خواهیم داشت که روند توسعه در حوزه‌های مختلف را تسریع می بخشد.
حسین نژاد به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: تسریع در اختصاص اعتبارات به حوزه انتقال آب‌های مرزی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دیدار اخیر با رئیس جمهور بود.
وی علاج بخشی دو سد بیدواز و گلمندره را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با علاج بخشی این دو سد شادمانی مردم منطقه رقم خواهد خورد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today