باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت خاک در امنیت غذایی و سلامت جامعه، با آلوده کنندگان و تخریب کنندگان خاک برخورد می‌شود.

حسن قاسم‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: طبق قانون حفاظت از خاک تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست ارائه کنند.
قاسم‌پور با اشاره به اینکه افزودن هر ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی به خاک که باعث تغییر کیفیت خاک شده و آن را برای انسان یا سایر موجودات زنده زیان‌آور کند به عنوان آلودگی خاک تعریف می شود، افزود: استان اردبیل جزو استان هایی است که دارای شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم مربوط به آلایندگی و تخریب خاک است و با متخلفان برخورد می شود.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today