صدا و سیما/ ۱۱ رایزن کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های به خراسان شمالی سفر می‌کنند.

ناصر فخر موحدی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی در هشتمین کارگروه توسعه  صادرات غیر نفتی استان گفت: به زودی با حضور ۱۱ رایزن کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های در استان توانمندی‌ها و تولیدات این منطقه به آنان معرفی خواهد شد.
فخر موحدی برگزاری نمایشگاه را نشانه توسعه یافتگی استان عنوان کرد و افزود: شرکت‌های نمایشگاهی را در راستای توسعه استان را مورد حمایت قرار می‌دهیم و از برگزاری متعدد نمایشگاه‌ها هم استقبال خواهیم کرد.
وی گفت: شناسایی افراد توانمند برای حضور در نمایشگاه‌ها بسیار ارزشمند است، زیرا موجب ارتقای توانمندی تولیدات می‌شود.
شهریور پارسال در پایان بیست و یکمین نشست سران شانگ‌های با موافقت اعضا عضویت جمهوری اسلامی ایران از ناظر به عضو اصلی تبدیل شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today