باشگاه خبرنگاران/ در جلسه علنی شورای شهر زنجان ۲ تن از اعضای شورا نسبت به انتصاب‌های اخیر مدیران سازمان‌های تابعه شهرداری انتقادات تندی را مطرح کردند.

در جلسه علنی شورای شهر زنجان ۲ تن از اعضای شورا در نطق های پیش از دستور خود نسبت به انتصاب های اخیر مدیران سازمان های تابعه شهرداری انتقادات تندی را مطرح کردند و خواستار پاسخگویی شهردار در این خصوص شدند.
در این جلسه مهدی طالب، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان پیرامون انتصابات اخیر در شهرداری زنجان با بیان اینکه شورا هیچ دخالتی در انتصابات ندارد، عنوان کرد: گویا در شهرداری مکلفند که به برخی ها حتما سمت مدیریتی بدهند؛ سوال این است که آیا شهر و شهرداری بدهکار این افراد است؟
طالب با بیان اینکه ۸۰ درصد انتصابات اخیر انجام شده در شهرداری زنجان درست نیست، اظهار داشت: جواب ضرر و زیان شهر و شهروندان از ناحیه چنین انتصاباتی را چه کسی می خواهد بدهد؟
وی ادامه داد: شهردار باید در خصوص این موضوع توضیح دهد که معیار این انتصابات چه بوده است.
طالب با بیان اینکه اعضای شورا نسبت به انتخاب مشاوران شهردار نیز گله مند هستند، گفت: ما نمی دانیم این افراد از کجا آمده اند و چه کسی هستند؟ این انتصابات صحیح نبوده و ما انتظار جواب از شهردار را داریم که امیدواریم شهردار برای هفته آینده پاسخ های درخوری برای موضوعات داشته باشد.
این عضو شورای شهر زنجان اظهار داشت: وقتی به سوابق و عملکرد گذشته برخی مدیران انتصابی در شهرداری نگاه می کنیم، متعجب می شویم، چون نه تخصصی و نه تجربه ای برای سمت هایشان دارند؛ مانداه ایم که این انتصابات مدیران در سازمان های تابعه شهرداری چگونه انجام می شود.
حسین حمزه‌لو پاک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز در سخنانی پیرامون انتصابات اخیر شهرداری اظهار کرد: اگر این انتصابات درست نباشد، حتما عملکردها در آن حوزه ها مختل می شود و دود این به چشم مردم می رود.
وی افزود: فرهنگ غلطی در شهرداری وجود دارد که همه افرادی که مدیر می شوند باید تا آخر هم مدیر بمانند؛ حتی فردی که به دلیل عملکرد ضعیف عزل می شود، بعد ۲ هفته می بینیم که همین فرد در جای دیگر در سمت مدیریت استفاده می شود در حالی که تخصص مرتبطی هم ندارد.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر زنجان اظهار داشت: یکی از شعارهای شهردار زنجان شفاف سازی بود و ما انتظار داریم در خصوص انتصابات و همینطور در خصوص قراردادهای خدماتی که بعدا به عنوان مشاور مطرح می شوند، شفاف سازی صورت گیرد.
حمزه‌لو پاک اظهار کرد: ما انتظار داریم شهردار افرادی را که دور خود جمع کرده است مشخص و معرفی کند تا ما هم شناختی از آنان پیدا کنیم.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today