باشگاه خبرنگاران/ بیشترین بارش‌های شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی از ایستگاه‌های دوست آباد، کره، قاین و محمدابادپسکوه با ۸ میلیمتر گزارش شد.

در شبانه روز گذشته از ایستگاه‌های دوست آباد، کره، قاین و محمدآباد پسکوه ۸، آرین شهر ۵.۵میلیمتر، چیروک ۴.۶، سه قلعه ۴.۵، نوغاب و انارستانک ۴ میلیمتر، بغداده ۳.۵، خرو ۳، سرند و طاهر آباد ۲.۸، سرایان ۲.۶، کلشانه، حلوان و کلاته سورگ ۲.۵، زنوغان، عشق آباد، ده محمد، کریمو و مهوید ۲، دیهوک و فتح آباد ۱.۵، پیکوه، اسفندیار، ازمیغان، فتح آباد، بشرویه، رقه، دهشور، آیسک، اسلامیه و سرند یک میلیمتر و طبس، ارسک و فردوس کمتر از یک میلیمتر بارش باران گزارش شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today