ایسنا/ مسئول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: شهروند زنجانی با اهدای یک ارگان حیاتی، فرشته نجات یک هم‌وطن از مرگ حتمی شد.

شهریار امام‌وردی، مسئول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در رابطه یازدهمین اهدای عضو استان زنجان، اظهار کرد: یازدهمین اهدای زندگی امشال متعلق به یک شهروند آقای زنجانی ۵۲ ساله است که متاسفانه بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود.
وی در رابطه با تعداد ارگان اهدا شده در یازدهمین ایثار ماندگار استان زنجان، افزود: در یازدهمین ایثار ماندگار استان، کبد اهدا شد و جان یک بیمار نیازمند به پیوند عضو را از مرگ حتمی نجات داد.
این مسئول تصریح کرد: هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند ۸ بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد که این امر می‌تواند برای افراد مختلف متفاوت باشد، زیرا ممکن است همه اعضاء یک فرد قابلیت اهدا نداشته باشد.
مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان در رابطه با روش‌های دریافت کارت اهدای عضو، گفت: روش‌های دریافت کارت اهدای عضو ارسال کد ملی به شماره ۳۲۳۴ یا مراجعه به آدرس الکترونیکی اهدای عضو به آدرس ehda.center است.
امام‌وردی با بیان اینکه داشتن کارت اهدا عضو دلیلی قطعی برای اهدا عضو شخصی که دچار مرگ مغزی شده، نیست، اظهار کرد: شرط اصلی اهدا عضو بیمار مرگ مغزی، رضایت کتبی اولیا بوده و در ایران براساس شرع و قانون، کارت اهدا عضو مشابه به وصیت‌نامه بوده که فرد در زمان حیات برای اهدای عضو اظهار علاقه‌مندی کرده و خانواده در خصوص اهدای عضو تصمیم می‌گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار دریافت ارگان‌های حیاتی از جمله قلب، کلیه‌ها، ریه و کبد هستند، افزود: هر دو ساعت، یک نفر از ۲۵ هزار نفر بیمار در لیست به دلیل دریافت نکردن ارگان حیاتی مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهد.
این مسئول در رابطه با آمار اهدای عضو سال گذشته در استان زنجان، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۲ نفر از افرادی که دچار مرگ مغزی شده بودند با کسب رضایت از خانواده در استان زنجان اهدا عضو شدند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today