مهر/ اوضاع بازار نکا در شرق استان مازندران نیز همانند دیگر مناطق استان آرام و پررونق است و کاسبی اصناف زیر سایه امنیت جریان دارد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today