باشگاه خبرنگاران/ سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خوسف گفت: پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حین گشت زنی در مناطق آزاد شهرستان موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار غیرمجاز پرندگان شدند.

محمد دادی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خوسف اظهار کرد: از این شکارچی غیرمجاز یک قبضه تفنگ بادی به همراه لاشه یک قطعه تیهو کشف و ضبط شد.
وی گفت: پرونده فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today