مرصاد نیوز/ مجموعه باستانی طاق‌بستان در شهر کرمانشاه، این روزها در فصل پاییز زیبایی دوچندانی پیدا کرده است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today