صدا و سیما/ رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ایلام، عامل انسانی را علت زوال و قطع تجدید حیات جنسی و زادآوری طبیعی این درختان عنوان کرد.

علی نجفی‌فر، رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ایلام اظهار کرد: فشار فعالیت‌های عامل انسانی بر طبیعت باعث کاهش  تراکم حجم جنگل‌ها و تخریب اکوسیستم طبیعی و میکروارگانیزم‌های خاک شده است.
وی افزود: زادآوری طبیعی درختان بلوط و رشد نهال‌های نورس این گونه در برخی مناطق استان که فشار عامل انسانی بیشتر بوده تقریبا به صفر رسیده و تنها محدودی از نواحی دور از دسترس افراد و احشام زادآوری طبیعی دارند.
رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: قطع درختان، حضور مداوم انسان در طبیعت، تخریب جدی خاک و نابودی میکروارگانیزم‌های آن و چرای بی رویه دام از جمله عوامل مهم و جدی در زوال تدریجی درختان بلوط طی پنج سال اخیر بوده است.
نجفی تاکید کرد: خشکسالی‌های پی در پی در ۲ دهه اخیر، طغیان آفاتی، چون بیماری ذغالی و کرم چوب خوار، کاهش بارش نزولات جوی، کاهش رطوبت مورد نیاز، تغییرات اقلیمی و ریزگرد‌ها که باز هم ناشی از فعالیت‌های عامل انسانی است، بر تشدید زوال جنگل‌های بلوط استان اثر دارد.
وی یادآوری کرد: قدرت زادآوری درختان بلوط بسیار کاهش یافته و در صورتیکه یک نهال بلوط به طور طبیعی از بذر این درخت رشد کند به دلایلی، چون وجود احشام، کاهش قدرت باروری خاک، نبود بلوط پرستار و عدم رطوبت کافی در هوا در همان نورستگی از بین می‌رود و به بلوغ نمی‌رسد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام توضیح داد: بلوط گونه‌ای رطوبت دوست است که با تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا همچنین تشدید تخریب‌ها از جمله قطع بی رویه درختان از رطوبت هوا قدرت باروری خاک برای رشد و پرورش یک بذر کاسته می‌شود.
نجفی اضافه کرد: در صورت رشد بذر، به علت تنک شدن تراکم جنگل‌ها و باتوجه به نیاز نهال نورس به وجود بلوط‌های بالغ برای رشد و دریافت رطوبت، این بذور به علت تابش مستقیم آفتاب در فصل گرم سال خشکیده می‌شوند.
از گستره ۲ میلیون هکتاری ایلام یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را اراضی طبیعی تشکیل داده که سهم جنگل‌های طبیعی ۶۴۰ هزار هکتار است.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/