مهر/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سرمای شدید دی‌ماه ۸۲۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرد.

محمد محمدزاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به سرمای شدید دی ماه، اظهار کرد: این سرما ۸۲۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: میزان خسارت در شهرستان راز و جرگلان ۱۷۵ میلیارد، در فاروج ۵۸۴ میلیارد و در سایر شهرها به میزان کمتر بوده است.
وی افزود: این سرما به گلخانه‌ها، کندوهای زنبور عسل، ایستگاه‌های پمپاژ و کانال انتقال آب اسیب زده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today