مهر/ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز پانزدهم بهمن ماه با میانگین ۷۶ در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شد.

میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز جمعه پانزدهم بهمن ماه وضعیت زرد و عادی را نشان می‌دهد.
بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست(منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۸۴، خیابان استانداری با ۹۰، بزرگراه خرازی با ۷۱ و رودکی با ۶۰ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.
امروز شاخص هوای شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان از جمله سگزی با شاخص ۷۳ در وضعیت قابل قبول و در مبارکه و شاهین شهر با ۴۳ AQI در وضعیت پاک ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی شهرهای خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد و همچنین منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
بنا به اعلام هواشناسی اصفهان، به سبب سکون نسبی جو در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان طی امروز و فردا یکشنبه بویژه در ساعات صبح غبار محلی خواهیم داشت.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today