ایسنا/ دبیر اجرایی مزارع نوآوری بوشهر گفت: با انتخاب پنج کشاورز از شهرستان‌های دشتستان و گناوه طرح ایجاد مزارع نوآوری در گام نخست اجرایی قرار گرفت.

شهریار مرشدی، دبیر اجرایی مزارع نوآوری بوشهر اظهار کرد: ایجاد مزارع نوآوری با محوریت کشاورزان نوآور استان به عنوان پیشگام توسعه اقتصادی و سرعت بخشیدن به اشاعه نوآوری‌ها از جهاد کشاورزی استان بوشهر آغاز شده است.
وی تصریح کرد: از مهمترین برنامه‌های جهادکشاورزی در برنامه هفتم توسعه ایجاد مزارع نوآوری است که با قشر کشاورز پیوند تناتنگی دارد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر درباره ماهیت مزارع نوآوری اظهار کرد:مزرعه نوآوری مکانی است در محدوده جغرافیایی مشخص و تحت مدیریت کشاورزان نوآور که در آن ضمن بکارگیری عملی محصول و فرآیند یا روش‌های سازماندهی نوآورانه محصولات، موجبات ارتقاء سطح بهره وری و بهبود سطح کمی و کیفی محصولات، همچنین ایجاد ارزش افزوده و افزایش رقابت پذیری، حفاظت از منابع پایه و تنوع زیستی را فراهم نموده است.
مرشدی عنوان کرد: از مزارع نورآوری به عنوان پایگاهی برای جذب بومی سازی واشاعه نوآوری در میان سایر کشاورزان استفاده می‌شود.
وی درباره اهداف ایجاد مزارع نوآوری افزود:استفاده از ظرفیت‌های کشاورزان نوآور برای گسترش فناوری‌های بومی و نوین همچنین ترویج و توسعه نوآوری برای کمک به حل چالش‌های اقتصادی از اهداف مهم این طرح است.
دبیر اجرایی مزارع نوآوری استان بوشهر ادامه داد: اولین گام در اجرای پروژه مزارع نوآوری، شناسایی کشاورزان صلاحیت دار ومعرفی آن‌ها به ستاد مرکزی است که تا کنون سه کمیته فنی تخصصی در این زمینه فعالیت می‌کند.
مرشدی خاطرنشان کرد:کمیته‌های فنی تخصصی در حیطه گندم و جو با انتخاب پنج کشاورز صلاحیت دار طبق شاخص‌های ستاد مرکزی، اولین گام را در راستای اجرایی شدن این طرح برداشتند.
وی گفت: طرح ایجاد مزارع نوآوری به صورت همزمان در بقیه استان‌ها نیز در حال اجرا است و مرحله اول آن که شناسایی کشاورزان است انجام می‌شود.
دبیر اجرایی مزارع نوآوری استان بوشهر افزود:گام دوم در راستای اجرای طرح مزارع نوآوری، توانمندسازی کشاورزان منتخب است که در راستای اهداف نوین مزارع نوآوری فعالیت کنند.
مرشدی عنوان کرد: پنج کشاورز برای اجرای طرح مزارع نوآوری از شهرستان‌های گناوه و دشستان انتخاب شده‌اند که در نهایت از میان آن‌ها یک فرد برای سال ۱۴۰۱ انتخاب می‌شود.
وی گفت: با بررسی‌های صورت گرفته پیش بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۲ در بقیه شهرستان‌های استان نیز شاهد اجرایی شدن طرح مزارع نوآوری باشیم.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: آموزش‌هایی که از سوی ستاد مرکزی به کشاورزهای منتخب داده می‌شود در نهایت به انعقاد تفاهم نامه‌ای بین آن‌ها و سازمان تحقیق آموزش وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌شود.
مرشدی تصریح کرد: این طرح به تولید کشاورزی دانش بنیان و کاهش ضایعات، مصرف بهینه منابع تولیدی و در نهایت به افزایش کمیت و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی می‌انجامد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar