صدا و سیما/ با هدف رونق مراودات مرزی ایران و ترکیه و نیز بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان، بازارچه مشترک ساری سو در شهرستان ماکو بازگشایی می شود.

با فعالیت ۷ بازارچه مشترک مرزی در آذربایجان غربی مراودات مرزی کشورمان در مرزهای آذربایجان غربی رونق گرفته است و از نیمه اول سال آینده فعالیت تجاری بازاچه مشترک ساری سو با بازگشایی این بازارچه از سرگرفته می شود.

جواد کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان غربی اظهار کرد: از سال ۹۶ با ادغام بازارچه های مرزی با گمرک، فعالیت تجاری ۴ بازارچه ساری سو بازرگان، رازی خوی، تمرچین پیرانشهر و سرو ارومیه با گمرک ادغام شد و بر اساس سند آمایش ملی سرزمین به بازگشایی بازارچه های مرزی تاکیید شده است که با همین رویکرد فعالیت بازارچه مرزی ساری سو در باژرگان در نیمه اول سال آینده از سرگرفته خواهد شد.

 
 

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today