ایمنا/ سنجش کیفیت هوا، امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

وضعیت هوای اصفهان امروز چهارشنبه دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.
امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۶۲ و خرازی با شاخص ۹۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.
سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، پروین، استانداری اصفهان، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و سجزی فعال نیست.
درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه شاهین‌شهر و مبارکه است؛ شاخص کیفی هوای مبارکه با قرار گرفتن روی عدد ۵۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) و شاهین‌شهر با شاخص ۱۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today