آخرین خبر/ مژده که شد ماه مبارک پدید
به عاصیان وعده رحمت رسید

حلول ماه مبارک رمضان را به همه مخاطبان رسانه‌های استانی آخرین خبر تبریک می‌گوییم.
ماهی سرشار از برکت، رحمت و عبادت‌های پذیرفته‌شده را برایتان آرزومندیم.