مشرق/ بارش برف سنگین روستای زیرجان گناباد خراسان رضوی را سفیدپوش کرد.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today