باشگاه خبرنگاران/ مدل‌های پیش بین نشان دهنده ورود سامانه بارشی جدید از امروز یکشنبه با استان مرکزی می‌باشد.

رامی، کارشناس هواشناسی استان مرکزی وضعیت هوای استان را به صورت زیر پیش بینی کرد:
بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بین نشان دهنده ورود سامانه بارشی جدید از امروز یکشنبه با استان می‌باشد که تا صبح سه شنبه در برخی از ساعات موجب بارش یا رگبار باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق مستعد بویژه در روز دوشنبه احتمال تگرگ و احتمال وزش باد شدید موقتی در استان خواهد شد.
با عبور سامانه بارشی از روز سه شنبه دمای شبانه هوا روند کاهشی خواهد یافت و طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه سامانه بارشی فعالی در استان نخواهیم داشت.
هواشناسی کشوری هم اعلام کرده که فردا سامانه بارشی کل کشور به جزء جنوب‌شرق را در برمی‌گیرد و روز سه‌شنبه نیمه شرقی، سواحل غربی دریای‌خزر، مناطق جنوب، مرکز و جنوب‌غرب کشور بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت را دارند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today