صدا و سیما/ شهرکرد با دمای صفر درجه سیلسیوس برای دومین روز متوالی سردترین مرکز استان در کشور ثبت شد.

شهر بلداجی با دمای منفی ۳ درجه سیلسیوس خنک‌ترین شهر و ایلبگی با دمای ۱۵ درجه گرمترین نقطه استان است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday