انتخاب/ ویدئویی از بارش شدید برف در شهرستان دلفان استان لرستان را ببینید.
 

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy